نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرم بید (واقع در استان فارس)

این فایل شامل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرم بید می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی